Googlede Ara

2013 Üniversite Kayıtları İçin Gereken Belgeler - 2013 Üniversite'ye Kayıt Yaptırmak İçin Gerekenler?

2013 üniversite kayıtları için gereken belgeler, 2013 üniversiteye kayıt yaptırmak için gerekenler, 2013 üniversite kayıtlarında gereken belgeler, üniversite kayıtları için gereken belgeler, 2013 üniversite kayıtlarında istenen belgeler, 2013 üniversite üniversite kayıt sırasında istenen belgeler, 2013 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir


ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında Üniversite ayıtları yapılmaya başlanacak. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Kazandığı ve gideceği üniversiteyi öğrenen öğrencileri şimdiden kayıt teleşı sardı.

Üniversiteye gitmeye hazırlanan gençlerimiz;

Kayıt için nler yapmanız gerektiğini, kayıt sırasında hangi belge ve evrakların istendiğini ve kayıt için olmazsa olmaz belgelerin hangileri olduğunu biliyormusunu?

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

2013 Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

2 EYLÜL 2013 - 6 EYLÜL 2013 Tarihleri arasında

2013 Üniversite Kayıtlarında İstenen Belgeler Neler?

Aşşağıda belirtilmiştir.

 

Üniversite Kayıtları İçin Gereken Belgeler


-Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi

-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

- Aday 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge (Mesleki ve teknik eğitim merkezi “METEM” mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Nüfus cüzdanının onaylı örneği. -İkametgâhı ile ilgili beyanı.

-1982 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1983-1984-1985 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

-12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

-Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge -Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler

-Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

-Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir

-Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

-Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuç listeleri adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine gönderilecektir.

KAYITLAR İLE İLGİLİ - DİKKAT !!!


a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

 f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 2013-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir

Kategori: , , ,

0 yorum